Text
Brood is levensgevaarlijk
 
 

Enig onderzoek leverde een resultaat waar iedereen even bij stil zou moeten staan:


* Meer dan 98% van de gedetineerden zijn broodgebruikers.

* Meer dan de helft van alle kinderen die opgroeien in een broodgebruikende huishouding presteert onder het gemiddelde op school.

* In de 18de eeuw, toen vrijwel alle brood nog in grote hoeveelheden thuis werd gebakken en het voornaamste voedingsmiddel was, lag de gemiddelde levensverwachting onder de 50 jaar; de zuigelingensterfte was onaanvaardbaar hoog; veel vrouwen stierven in het kraambed; ziekten als tyfus, gele koorts en griep velden hele naties.

* Meer dan 90% van geweldsdelicten wordt begaan binnen 24 uur na het nuttigen van brood.

* Brood wordt gemaakt van een substantie, deeg geheten. Uit onderzoek is gebleken, dat een kleine hoeveelheid, als een pond deeg een muis kan laten stikken. De gemiddelde broodeter eet meer brood dan dat in een maand.

* Primitieve stammen, die zich niet voeden met brood, hebben bijna geen last van kanker, alzheimer, parkinson of osteoporose.

* Broodgebruik is verslavend gebleken.
Proefpersonen die geen brood kregen, maar alleen water, smeekten al na 2 dagen wanhopig om brood.

* Brood heeft een stepping stone-effect naar andere verslavende producten en al gauw grijpt de gebruiker naar zaken zoals: boter, kaas, jam, pindakaas, hagelslag en zelfs plakken koud vlees.

* Zuigelingen kunnen stikken in brood.

* De meeste broodverslaafden weten het onderscheid niet tussen significante wetenschappelijke feiten en onbeduidend statistisch geleuter.

In het licht van deze angstaanjagende gegevens zijn de volgende maatregelen aan te raden:

- Geen verkoop van brood aan minderjarigen.

- Een landelijke campagne "Zeg NEE tegen brood", met Tv-spots advertenties, bumperstickers, aanplakbiljetten en demonstraties op verkooppunten.

- Extra fiscale toeslagen op alle broodproducten, met het oog op te verwachten afname van de volksgezondheid en andere gevolgen van de broodverslaving.

- Het openlijk aanprijzen van broodproducten verbieden.

- Rondom scholen moeten broodvrije zones worden ingesteld